บริการจาก CST Services

ศูนย์บริการซ่อมและจำหน่ายระบบอุปกรณ์ไอทีครบวงจร
HP DesignJet Plotter  / Printer / Computer / Monitor รับวางระบบ

บริการซ่อมเครื่อง พร้อมให้คำปรึกษาฟรี!! 

บริษัทฯได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์บริการซ่อม  HP  อย่างเป็นทางการ (ทั้ง เครื่องในประกันและนอกประกัน ) ศูนย์บริการซ่อมที่ใช้อะไหล่แท้ทุกชิ้นโดยช่างผู้ชำนาญประสบการณ์มากกว่า 15  ปี ได้รับการ Training จากศูนย์ HP โดยตรง

  • รับซ่อม เครื่องพิมพ์ HP DesignJet ทุกรุ่น ด้วยอะไหล่แท้ 100 %
  • รับซ่อม เครื่องพริ้นเตอร์ Printer  A3-A4 ทั้งระบบอิงค์เจ็ท  ระบบเลเซอร์  ระบบหัวเข็ม ( Dot Metrix)
  • รับ ซ่อมจอมอนิเตอร์ / Upgrade คอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาในระบบ  CAD/CAM
  • รับติดตั้งระบบ WORKGROUP / lan และอุปกรณ์ ทั้งแบบ Wiring (เดินสาย) และแบบ Wireless (ไร้สาย)

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

QR CODE Line cstservice

โทรด่วน

กรอกแบบฟอร์ม
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

Services Form

บริการ SERVICE MAINTENANCE เครื่องพล็อตเตอร์ พริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์

รายปี – รายครึ่งปี – รายเดือน  ราคาพิเศษ

  • สำหรับรายปีบริการตรวจเช็คทุก ๆ  3  เดือน หรือตามที่ได้รับแจ้งจากทางลูกค้าเมื่อเครื่องมีปัญหา
  • ลูกค้าแจ้งก่อน 12.00 น. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการภายในวันเดียวกันกับที่แจ้ง
  • ลูกค้าแจ้งหลัง 12.00 น. ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการภายในเช้าของวันถัดไปโดยอยู่ใน 24 ชั่วโมงเวลาทำงาน ส่วนลดอะไหล่  10  %  สำหรับเครื่องที่ทำ Maintenance
  • ท่านสามารถเลือกการทำ Maintenance ระยะสั้นทั้งแบบรายครึ่งปี หรือรายเดือน
  • เสนอค่าสัญญาบริการรายเดือน   ( 1M-Service Maintenance Contract )

รายละเอียดเครื่อง

จำนวนเครื่อง

อัตราค่าบริการ

ต่อเครื่อง / ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ( Client )1-10                                                      300.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ( Client )10 เครื่องขึ้นไป                                                      200.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย( Server )1                                                      700.00
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ InkJet ขนาดใหญ่1                                                   1,000.00
( Plotter Size A1 , A0 , 42″ , 44″)
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ InkJet A3-A41                                                      300.00
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ Laser A3-A41                                                      300.00
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ Dot-matrix  A3-A41                                                      300.00
กรณีเซ็นต์สัญญาเป็นรายปี และมีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นเล็กเสีย บริษัท ฯ ให้บริการซ่อมให้ฟรี 
( สำหรับอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย ) 

บริการรับซ่อมอุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ อื่นๆ

 
เสนอค่าสัญญาบริการรายปี    ( 1Y-Service Maintenance Contract ) 
    

รายละเอียดเครื่อง

จำนวนเครื่อง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการเฉลี่ย

ต่อเครื่อง / ต่อปี

ต่อเครื่อง/ต่อเดือน

เครื่องคอมพิวเตอร์ ( PC-Client )1-10              1,750.00                        145.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ ( PC-Client )10 เครื่องขึ้นไป              1,500.00                        125.00
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( Server )1              3,000.00                        250.00
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ InkJet ขนาดใหญ่1              5,000.00                        417.00
( Plotter Size A1 , A0 , 42″ , 44″)
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ InkJet A3-A41 2,000-2,500.- 167.00-209.00
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ Laser A3-A41
เครื่องพริ้นเตอร์ระบบ Dot-matrix  A3-A41
    
กรณีเซ็นต์สัญญาเป็นรายปี และมีเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทรุ่นเล็กเสีย บริษัท ฯ ให้บริการซ่อมให้ฟรี 
( สำหรับอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่าย ) 

บริการรับซ่อมอุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์ อื่นๆ

กลับไป
Call
Messenger